Kathleen Teughels

Psycholoog - Psychotherapeut

Houtestraat 40
B-2811 Hombeek

Gsm: 0476/ 955 257
Email: psycholoog@kathleenteughels.be   
Via Facebook                                 


Praktische Gegevens

Een afspraak maken, kan zowel op eigen initiatief, als na doorverwijzing door een arts of een andere hulpverlener. Dit kan via e-mail (psycholoog@kathleenteughels.be) of telefonisch (gsm: 0476/ 955 257). Indien ik niet bereikbaar ben op de gsm, laat dan een korte boodschap achter op het antwoordapparaat. Vermeld duidelijk je naam en telefoonnummer.

Afspraken zijn mogelijk op woensdagnamiddag en donderdag overdag.

Consulten zijn mogelijk ter plaatse in de praktijk of online. Huisbezoeken zijn niet mogelijk.

De praktijk bevindt zich in de Houtestraat 40, 2811 Hombeek. Een gedetailleerde wegbeschrijving vind je via deze link.

Eerst vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Hierin zullen we het probleem verkennen en kijken of we al dan niet verder gaan samenwerken. De gemiddelde duur van een gesprek is 50 minuten en kost 65 euro voor een individueel gesprek en 75 euro voor een gesprek met meerdere personen. De kostprijs voor het opmaken van een verslag bedraag 20 euro.

Als u niet op een afspraak kan komen, dient er minimum 48 uur op voorhand verwittigd te worden. Niet tijdig geanuleerde afspraken kunnen worden aangerekend. Dit geldt ook voor de eerste afspraak.

Ik ben erkend als therapeut bij de Christelijke en Liberale Mutualiteit. Voor verdere gegevens in verband met mogelijke terugbetaling door uw mutualiteit, kan u best contact opnemen met hen.

Ik waarborg uiterste discretie. Wat in een therapeutisch gesprek wordt gezegd, valt onder het beroepsgeheim. Enkel mits toelating van de hulpvrager is er contact met de doorverwijzer.

Ik draag de officiele titel van ‘psycholoog’ via erkenning door de Psychologencommissie (erkenningsnummer 782105446).